การผลิตอะไหล่โรงไฟฟ้า เพื่อสนับสนุนความมั่นคง และส่งเสริมให้โรงไฟฟ้าสามารถผลิตไฟฟ้าได้ต่อเนื่อง

เป็นอีกพันธกิจหนึ่งที่ บริษัทฯให้ความสำคัญ นอกเหนือจากธุรกิจซ่อมชิ้นส่วนเครื่องกังหันก๊าซ GT Refurbishment และธุรกิจผลิตเครื่องอัดประจุไฟฟ้า DC Charger เพื่อตอบสนองต่อการขยายตัวของสังคมไทยไปสู่ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) แล้ว บริษัท EDS ให้ความสำคัญ และมุ่งมั่นให้บริการผลิตอุปกรณ์โรงไฟฟ้า “Diverter Valve” พร้อมปรับปรุงคุณสมบัติวัสดุ ให้ทนทานต่อการกัดกร่อน ด้วยหลักการด้านวัสดุศาสตร์ (Corrorion and Material Selection) และ วิศวกรรมย้อนรอย “Reverse Engineering” โดยได้ผลิต และทดสอบการใช้งาน พร้อมส่งมอบให้แก่ลูกค้าเป็นที่เรียบร้อย ลูกค้าให้ความเชื่อมั่นและสั่งให้ บริษัทฯ สนับสนุนการผลิตอะไหล่รายการอื่นๆ อีกหลายรายการ

ทีมวิศวกรผู้ออกแบบ และทีมเทคนิคผู้ผลิต FLEXX DC charger ได้คัดเลือกอุปกรณ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานยุโรป

โดยคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน และถือเป็นประเด็นที่สำคัญอย่างยิ่งยวด เพื่อให้ผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าทุกคน ทุกยี่ห้อได้รับความปลอดภัยอย่างสูงสุด FLEXX DC Charger มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยตามมาตรฐานยุโรป ผ่านการทดสอบอย่างเข้มข้นจนได้รับการรับรองมาตรฐาน IEC 61851-1, IEC 61851-23, IEC61851-24 จาก PTEC สวทช. FLEXX DC Charger มี Function Dynamic Power Balancing ติดตั้งเป็น Function พื้นฐานทุกเครื่อง นอกจากนั้น EDS ได้ทดสอบ โดยชาร์จรถไฟฟ้าที่มีความต้องการไฟฟ้าที่แตกต่างกันพร้อมกัน 2 คัน เช่น รถ BMW iX Drive 40 กับ รถบัส กฟผ. หรือ Tesla กับ MG ก็ไม่พบปัญหาดังกล่าวแต่อย่างใด ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่า FLEXX DC Charger จะมอบความปลอดภัย […]

EDS เสริมศักยภาพ ความแข็งแกร่ง ในธุรกิจซ่อมชิ้นส่วนเครื่องกังหันก๊าซ เตรียมพร้อมการบำรุงรักษาเครื่องกังหันก๊าซ และหัวฉีดเชื้อเพลิง (Fuel Nozzle) รุ่นใหม่ของประเทศไทย

M701F5 และ M701JAC ที่เริ่มผลิตกระแสไฟฟ้า เสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้แก่ประเทศไทย M701JAC เป็นเครื่องกังหันก๊าซรุ่นล่าสุด จากเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยของ Mitsubishi Heavy Industries (MHI) ที่มีพัฒนาการมาจากตระกูล J ด้วยการออกแบบทางวิศวกรรมที่โดดเด่น โดยใช้อากาศ AC (Air Cool) ในปริมาณที่เหมาะสมมาระบายความร้อนห้องเผาไหม้ ทำให้เครื่องกังหันก๊าซรุ่นนี้มีประสิทธิภาพสูงที่สุด ด้วยการออกแบบที่ซับซ้อน และล้ำสมัย เพื่อให้สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยประสิทธิภาพสูงที่สุด MHI ออกแบบผิวเคลือบเซรามิคกันความร้อน thicker Thermal Barrier Coating (TBC) ป้องกันชิ้นส่วนของห้องเผาไหม้จากความร้อนที่สูงมากกว่า1,500องศาเซลเซียส เครื่องกังหันก๊าซรุ่นนี้ ยังพร้อมรองรับการเปลี่ยนผ่านพลังงานไปสู่การนำ Hydrogen เข้ามาเป็นเชื้อเพลิง 100% เพื่อก้าวไปสู่สังคม Zero Carbon ในอนาคต เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์โลกสีเขียว ที่มั่นคงและยั่งยืนต่อไป ปัจจุบันในโลกใบนี้ มีโรงงานที่สามารถซ่อมบำรุงเครื่องกังหันก๊าซรุ่นนี้ ได้เพียง 2 แห่ง คือ โรงงาน MHI Takasago ประเทศญี่ปุ่น และ บริษัท […]