การผลิตอะไหล่โรงไฟฟ้า เพื่อสนับสนุนความมั่นคง และส่งเสริมให้โรงไฟฟ้าสามารถผลิตไฟฟ้าได้ต่อเนื่อง

เป็นอีกพันธกิจหนึ่งที่ บริษัทฯให้ความสำคัญ นอกเหนือจากธุรกิจซ่อมชิ้นส่วนเครื่องกังหันก๊าซ GT Refurbishment และธุรกิจผลิตเครื่องอัดประจุไฟฟ้า DC Charger เพื่อตอบสนองต่อการขยายตัวของสังคมไทยไปสู่ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) แล้ว

บริษัท EDS ให้ความสำคัญ และมุ่งมั่นให้บริการผลิตอุปกรณ์โรงไฟฟ้า “Diverter Valve” พร้อมปรับปรุงคุณสมบัติวัสดุ ให้ทนทานต่อการกัดกร่อน ด้วยหลักการด้านวัสดุศาสตร์ (Corrorion and Material Selection) และ วิศวกรรมย้อนรอย “Reverse Engineering” โดยได้ผลิต และทดสอบการใช้งาน พร้อมส่งมอบให้แก่ลูกค้าเป็นที่เรียบร้อย ลูกค้าให้ความเชื่อมั่นและสั่งให้ บริษัทฯ สนับสนุนการผลิตอะไหล่รายการอื่นๆ อีกหลายรายการ

OTHER ARTICLE